VI. ročník Zlatnického víceboje

Na vědomost se dává, že v termínu 23.5.2021 se bude konat další ročník Zlatnického víceboje.

 

PŘIHLÁŠKY A PREZENCE

  • přihlášky elektronicky do čtvrtka 20.5. 2021 do 20:00 hod. na PŘIHLÁŠENÍ 
  • přihlášky v den závodu pouze do 9.30 hod. (čas bude striktně dodržen bez výjimky)
  • prezence v den závodu v čase 9:00 – 9:45 hod.
  • všichni přihlášení jsou povinni se při příchodu prezentovat – dostanou startovní číslo, bez kterého není možné do závodu nastoupit
  • startovné 70/150 Kč (elektr. registrovaní/ostatní). Pro úspěšnou elektronickou registraci je třeba ještě zaplatit startovné 70Kč na účet 4022520013/0800.
  • sportovci registrovaní v atletickém oddíle SK Sokol Zlatníky mají startovné uhrazeno v rámci oddílových příspěvků.