I. ročník Zlatnického víceboje - 2016

V neděli 22.5. proběhla na Zlatnickém fotbalovém hřišti premiéra atletických závodů I. ročník Zlatnického víceboje. Za jasného letního počasí byl tento ročník slavnostně odstartován lehce po desáté hodině s atletkou olympioničkou Denisou Rosolovou. Zájem byl až nad očekávání vysoký, přihlásilo se kolem 110 malých závodníků.

Začínalo se běhy na 50m od nejmladší kategorie 2010 - 2011, atmosféra byla ohromná, když Denisa zastoupila roli startéra a komentátor Jirka Zíka začal svolávat jednotlivé děti do pomyslných bloků...maminky prý vytahovaly kapesníky, když se jim slzy začaly dostávat na krajíček.

Běhů bylo nespočet, ale soutěživost a nadšení dětí v jednotlivých kategorií neklesala. Po bězích se pokračovalo hodem míčku a pak následoval první vyhlašovací blok. Až na větší prodlevy mezi vyhlašováním, způsobenými nesrovnalostmi ve zpracování výsledků, se vyhlašování na stupních vítězů setkalo s velkým ohlasem a úspěchem místních závodníků.

Během tohoto vyhlašovacího bloku se zahájila další disciplína a to skok z místa, kde se blýskla děvčátka ze školky, když skočila skoro stejné vzdálenosti jako děvčátka z první třídy.

Na závěr už v úmorném vedru musely být ještě odstartovány dlouhé běhy na které vydrželi jen ti nejlepší, kteří si nechtěli nechat ujít poháry a ceny za celkové umístění.

Na shrnutí prvního ročníku musíme zkonstatovat, že se závody vydařily, Zlatničtí závodníci získali celkem 11 pohárů a nespočet medailí. Ostatní ceny si vybojovali závodníci z Jílového, Kunratic a okolních vesnic.

Je nutno zmínit, že maminky a tatínkové v rolích technické čety si sáhli v tom parném dni hluboko a patří jim velké poděkování za pomoc při realizaci těchto závodů. Velké dík patří také ostatním, kteří se přičinili darováním nějakých cen, či  přípravě občerstvení.

Nedostatky, které se při prvním ročníku vyskytly budeme do dalších ročníků eliminovat a z chyb se poučíme. Už teď se prý závodníci i rodiče těší na další ročník a závody si jenom pochvalují...

 

Eva Šafaříková

 

Fotografie ze závodů je možné shlédnout také na našem Facebooku na adrese: 

www.facebook.com/fotbal.zlatniky/

Výsledky I. Zlatnického víceboje 2016 jsou dostupné v tabulce níže: 

Zlatnický víceboj 2016.xls (80384)

Výsledky škola (1).doc (37888)
ZLATNICKÝ VÍCEBOJ VÝSLEDKY ŠKOLKA.doc (28160)
 

Fotogalerie: I. ročník - 2016