Dokumenty

Na této stránce najdete důležité dokumenty z chodu našeho oddílu.

Výroční zpráva 2018 Výroční zpráva 2018 (1).pdf (41,4 kB)

Rozvaha 2018 Rozvaha 2018.pdf (177,3 kB)

Výkaz zisku a ztrát 2018 Výkaz zisku a ztrát 2018.pdf (91,1 kB)

 

Výroční zpráva 2017  Sokol-výr.zpráva2017.pdf (1 MB)

Rozvaha 2017  Sokol-rozvaha2017.pdf (1,6 MB)

Výkaz zisku a ztrát 2017  Sokol-výkaz zisku a ztráty2017.pdf (767,9 kB)

 

Zápis z výroční schůze Sokol-zápis z VH2017.pdf (1,9 MB) 

Výkaz zisku a ztrát 2016 Sokol-výkaz zisku a ztráty 2016-opr..pdf (897,5 kB)

Výroční zpráva 2016 Sokol-výroční zpráva 2016-opr..pdf (1 MB)

Stanovy klubu sokol-stanovy nové 2015.pdf (2,7 MB)

Rozvaha 2016 Sokol-rozvaha 2016-opr..pdf (1,4 MB)