NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA

Díky dotacím od NSA můžeme realizovali některé naše záměry zkvalitńování našeho sportovního areálu