Schůze výboru Sokola Zlatníky 5.10.2012

30.09.2012 11:02

5.10.2012 v 19:00hod. se bude kona členská schůze klubu Sokola Zlatníky v prostorách klubovky klubu.