Reakce na dotazy na Facebooku ze dne 4.6.2014

04.06.2014 08:42
 • Marie Kocourková Vážený pane Čápe, po přečtení Vašeho příspěvku nemohu nereagovat. Nevím, jak dlouho žijete v naší obci. Já jsem se zde narodila a je mi 70 let, takže si pamatuji, jak vypadala naše obec po celou tuto dobu. Budovalo se zde i za minulého režimu, kdy si sami občané vybudovali školku, prodejnu, parčíky, opravila se škola atd.. Což byste se mohl dočíst v místní kronice. Život v obci není přeci jenom o fotbale. Také nevím, jak jste dospěl k názoru, že se zastupitelstvo 20 let neprobudilo z aktivního spánku. Kritizovat něco je velmi lehké, ale to, co jste napsal Vy, je urážející. Můžete se zeptat některého z "domorodců" (tím nemyslím občany, kteří jsou zde např. 5 let) a každý Vám poví, co všechno zde bylo vybudováno a stále se buduje, za čož patří dík zastupitelstvu obce, zejména panu starostovi. Nic není hned, to snad víte i Vy. V dnešní době shánět peníze na cokoliv je velmi těžké. Je od Vás hezké, že nabízíte obecnímu úřadu REPREZENTATIVNÍ a PRAKTICKÉ zázemí. Podle mne je dost reprezentativní zázemí již v současném sídle OÚ. Praktické není, že se nachází v patře a některým starším občanům působí potíže schody. Ale jiná možnost zde nebyla. Tudíž se o praktickém zázemí Vaší nabídky nedá hovořit, neboť uvádíte, že by byl také v patře. Marie Kocourková
 • Sokol Zlatníky Vážená paní Kocourková,

  velice Vám děkuji za spontánní reakci na facebookovém profilu TJ Sokol Zlatníky. Smyslem a cílem našich příspěvků nebylo a není kohokoliv urážet, ale naopak vyvolat širokou občanskou diskuzi na téma potřeb moderního vesnického člověka žijícího ve 21. století. Protože jinou platformu pro sdílení informací v obci nemáme, používáme pro sdělení sociální sítě.

  Píšete o paměti a vzhledu obce v uplynulých 70 letech. Víme všichni, jak vypadala republika po 2. sv. válce, historie také dovozuje, jak velkou roli při budování sehrálo nadšení místních lidí. Není to tedy pouze fenomén naší obce. Všemu obyvatelstvu podílejícím se tehdy na programu obnovy patří samozřejmě obrovské díky a úcta za nezměrné úsilí, urputnost, obětavost a snahu s jakou postupně přetvářely vesnice k „obrazu svému“, zejména v 60. a 70. letech 20. století.

  Jsem Vám věkem již dost blízký, už nekritizuji, pouze upozorňuji na jiné možnosti. Jste-li přesvědčena o tom, že se v obci stále něco smysluplného buduje a obec se rozvíjí ku prospěchu svých obyvatel, nabízím Vám komentovanou exkurzi např. do ulic Kolmá, K cihelně v Hodkovicích nebo do ul. V Břínkách ve Zlatníkách. Nepopírám, že pan starosta v čele „svého“ zastupitelstva v průběhu 20 letého mandátu něco pozitivního vykonal. Pamětníci dodnes vzpomínají, jak stavební firmy pana starosty bez obav ze střetu zájmu v obci dynamicky rozvíjely masívní developerskou a stavební činnost. Podívejte se však také po okolních vesnicích a poté srovnávejte. Možná Vás to překvapí.

  Také vím, že „život v obci není přeci jenom o fotbale“. Chci, ale poukázat na to, že se v posledních letech právě fotbal a fotbalová utkání staly přirozeným průsečíkem setkávání všech sociálních a věkových vrstev obyvatel obce. Při výrazné absenci kulturního a společenského vyžití v naší obci se tak prostředí našeho sportovního klubu stalo jediným centrem pro aktivní uspokojování volnočasových aktivit všech občanů.

  Není třeba ztrácet čas žehráním nad nedostatkem peněz. Je to pouze o aktivním přístupu a vůli zúčastněných osob. Ostentativně odmítat nabízené možnosti je však v dnešní době příliš velký luxus.

  za výbor TJ Sokol Zlatníky

  Petr Čáp

  předseda

více na: https://www.facebook.com/fotbal.zlatniky?ref=hl